Arkeologikonsult
 
Alla publikationer Särskild utredning Slutundersökningar
Förundersökning Förstudie/MKB Övrigt
Sök
2008Tillbaka till Tingvalla. Kompletterande särskild utredning, steg 2, och förundersökning i avgränsande syfte.
2008Tillberga-Nibble3
2007Rosersberg södra industriområde. Rosersberg 11:27 samt Spångs soldattorp 1:1, Sigtuna kommun, Uppland.
2007Kulturvärden vid Norrholm Harmånger socken, Nordanstigs kommun, Gävleborgs län.
2007Lillebyhöjd. Kvisljungeby 2:188, Björlanda socken, Göteborgs stad.
2007Rågården. Angered socken, Västergötland
2007Kumla. Arkeologisk förundersökning av gravfältet RAÄ 92 och Kumla tomt RAÄ 94, Botkyrka kommun, Södermanland.
2007Jordbromalm 4:2. Arkeologisk förundersökning av stenåldersboplatsen RAÄ 233, Österhaninge sn, Södermanland
2007Rudan 1:2. Arkeologiska förundersökningar av stenåldersboplatserna RAÄ 263, 264, 590:1 och 590:2, Österhaninge sn, Södermanland
2007Vindkraft i Boxholm och Mjölby, Östergötland.
2007Edsäter golfbana, Kortered 4:2 m fl, Trollhättan stad, Västergötland.
2007Gravfält från järnålder - Viggbygärdet, Raä 128. Täby socken, Uppland
2007Wieselgrensgatan. Särskild arkeologisk utredning, Tuve sn, Göteborgs stad
2007Gudby 6:4. Särskild arkeologisk utredning.
2007Riksten. RAÄ 491, Botkyrka sn, Södermanland. Avgränsning av stenåldersboplats.
2007Jordbromalm. Jordbromalm 4:2, Haninge kommun, Södermanland
2007Riksväg 73. Strandförskjutning på centrala Södertörn, östra Mellansverige
2007Riksväg 73 Särskilda arkeologiska undersökningar längs Riksväg 73, Överfors-Västnora
2006Olstorp 1:2, Ydre kommun, Östergötland.
2006Södra Malmölandet. Kvillinge sn, Norrköpings kommun, Östergötland.
2006Pryssgården. Östra Eneby sn, Norrköpings kommun, Östergötland.
2006Häradsmarken. Kvillinge socken, Norrköpings kommun, Östergötland.
2006Ringstad mo. Östra Eneby och Kvillinge socknar, Norrköpings kommun, Östergötland.
2006Vansta 5:2, Särskild utredning etapp I och II, Ösmo socken, Nynäshamns kommun
2006Tingvalla, Vallentuna kommun, Uppland
2006Kulla-Lindholmen. Kulla 1:1, Lindholmen 2:1 och 3:1. Orkesta socken, Vallentuna kommun, Uppland. Särskild arkeologisk utredning.
2006Naturgas Mellansverige Etapp III. Östergötlands län, sträckan Stångån-Braviken. Särskild arkeologisk utredning etapp 2
2006Rapporter från Arkeologikonsult. Förteckning 1988-2006.
2006Ostlänken Järnvägsutredning, Kulturmiljöanalys, Delsträcka 3, Åby – Linköping, Underlagsrapport för MKB.
2006Lilla Sylta bytomt, Fresta socken, Upplands Väsby kommun. Teknisk rapport från undersökningarna för Norrortsleden.
2005Björkhaga. Delar av Hacksta 2:9, Berga 6:58 m fl, Österåkers kommun, Uppland.
2005Kallfors, Ytterjärna och Överjärna sn, Södermanland
2005Sylta i Upplands-Bro. En skogshöjd vid den gamla landsvägen
2005Från bronsålder till medeltid vid Jursta ås- Arkeologisk förundersökning Raä 54, 56, 140, 285, 286 och 287, Bro sn, Upplands-Bro
2005Riksväg 73 Förundersökningar, Överfors - Västnora
2005Aros Racetrack- Rapport för särskild utredning steg två
2005Östra Frestaby - Från järnålderns odlingslandskap till dagens rekreationsområde
2004Kallfors. Del av Kallfors 1:4. Centrala och Östra Kallfors.
2004Ullna trafikplats, Förundersökning RAÄ 60, m fl Östra Ryds socken, Uppland
2004Marsta. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 559 och 745, Sorunda socken, Nynäshamns kommun
2004Nibble 1:1 , RAÄ 643, Boplatslämningar från äldre järnålder
2004Götavi Boplatslämningar från stenålder, yngre järnålder och medeltid
2004Grimsta 100:4 Gravar och bebyggelselämningar i Bollstanäs
2004EMBRYOT 2 Mesolitiska aktivitetsytor i Flemingsberg
2003Dyvinge Gård -Särskild arkeologisk utredning steg två
2003Marsta 5:1 Stora Vika
2003Marsta 3:5 Avgränsning av en boplats från stenåldern
2003Undersökningsprogram för mesolitiska lämningar i östra Mellansverige
2003Program för kunskapsuppbyggnad- Skede 1
2003Stora Ursvik, Särskild arkeologisk utredning, etapp 2
2003Embryot 2, En senmesolitisk boplats i Flemingsberg
2003Sandagipen, Raä 152, Fresta sn, Upplands Väsby kommun.
2003Riksväg 73, Alternativ E, Älgviken - Fors
2003Finnsta Gärde, Solhaga, Upplands Bro kommun
2003Kockbacka, Särskild arkeologisk utredning, komplettering
2002Västerjärva - Särskild utredning
2002Coop Forum Borlänge - Arkeologisk utredning
2002Norrortsleden, Objekt 101, arkeologisk förundersökning
2002Råbäcksvägen, Fresta socken, Upplands Väsby kommun.
2002Kockbacka, Särskild arkeologisk utredning steg ett.
2002Kockbacka, Särskild arkeologisk utredning steg två
2002Norrortsleden, Sköldnora, Fornboda och Stora Alby
2002Wermdö Golf & Country Club. Två vikingatida gravar, Värmdövik 2:1, Raä 128, Värmdö sn, Uppland
2002Särskild arkeologisk undersökning av Stensträngen Raä 284:4, Hammarby sn, Upplands väsby kommun.
2002Kulla-Karby. Inom Kulla 1:7, Ingarö socken, Värmdö kommun, Uppland.
2002Tempelvägen. Delundersökning av Åbygravfältet i Västerhaninge
2002Forskningsparken, del 2 särskild undersökning av boplatsområde 2, Raä 380, Huddinge sn, Södermanland, Stockholms län
2001Viking Motor Park. Särskild utredning, etapp 1. Bårskär, Enköping.
2001Dyvinge Golfbana- Särskild utredning etapp ett
2001Charlottendal, Gustavsberg och Ingarö sn, Värmdö, Särskild utredning etapp 2.
2001En Vråboplats i Skäcklinge
2001Forskningsparken - Arkeologisk förundersökning och särskild undersökning
2000Arkeologisk utredning av planområdet Loviseberg, Botkyrka sn och kommun
2000Tullinge massupplag
2000Särskild Utredning, Flemingsberg, Universitetsområdet och Forskningsparken, Flemingsbergs kommundel, Huddinge kn, Stockholms län
1998Arkeologisk förundersökning inför planerad ombyggnad av väg 897 vid Stockekvarn, Söraby socken, Kronobergs län, Småland
1996Höjebacken, A Viking Age Settlement in Närke, Raä 159, Axbergs sn
1996Lundbacken. Ett gravfält från romersk järnålder. Del 2: gravar söder om järnvägen
1996Bollbacken - En sen gropkeramisk boplats och ett gravfält från äldre järnålder, Raä 258, Tortuna socken, Västmanland
1996Bastubacken, ett gravfält från äldre romersk järnålder, Raä 73, Tortuna sn, Västmanland
1995Undersökningar inför en fjärrvärmeledning. Brista 6:3, AK14, Norrsunda sn, Uppland.
1995Pärlängsberget - En kustboplats från övergången mellan senmesolitikum och tidigneolitikum
1995Liten fosfathandbok för arkeologer
1994Lundbacken. Ett gravfält från romersk järnålder, del 1: gravar norr om järnvägen.
1994Osteologi - Ett kompendium om grunderna i osteologi för arkeologer (av Ylva Bäckström)