Arkeologikonsult
 

Rapportnr (Projektnr):
Internt

Titel:

Osteologi - Ett kompendium om grunderna i osteologi för arkeologer (av Ylva Bäckström)

Utgivningsår:

1994

Typ av projekt:

ÖvrigtISBN:

91-972317-0-3Bifogade filer:

Osteologo_screen.pdf